Jeg utfører, og legger alt i skifer, gjerne på støpt såle, og med fast fug mellom skiferhellene, hvor gress kan fungere som fug.

Naturstein og skifer er noe jeg alltid har fokusert på. Om det er bruddskifer eller fallende lengder, trinn eller heller, så mestrer våre murere oppgaven.